rola

Dopłaty dostanie tylko rolnik aktywny zawodowo

Pytanie, które zadaje sobie wielu rolników, jak i chętnych na inwestowanie w ziemię: “Co oznacza bycie rolnikiem aktywnym zawodowo?” Odpowiedzi szuka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Kto jest uprawniony do otrzymania unijnych dopłat? Czy mogą one trafić do każdego rolnika? Zacznijmy od początku. Przyznawanie dopłat unijnych zależy od aktywności zawodowej rolnika. Ministerstwo Rolnictwa, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem naboru…

darowizna

Jak oszukać darczyńcę?

Darowizna nieruchomości, w tym i gruntów rolnych, to popularny sposób rozporządzenia majątkiem przez rodziców chcących jeszcze za swojego życia przekazać część, lub całość swojego majątku w ręce dzieci. Niestety część obdarowanych czuje się zbyt pewnie w relacjach z darczyńcą co w efekcie prowadzi do odwołania darowizny i konieczności zwrotu nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. Co się stanie jeśli obdarowany zdąży sprzedać…

nieuregulowane grunty

Nieuregulowane grunty: kolejna szansa na rozwiązanie problemu

Spółdzielnie mieszkaniowe, które dotychczas nie uzyskały trwałego tytułu prawnego do zabudowanych gruntów, będą mogły skorzystać z roszczenia o ustanowienie wieczystego użytkowania i uregulować stan prawny znajdujących się na nich budynków. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy, który ma na celu rozwiązanie problemu nieuregulowanych gruntów, został stworzony w odpowiedzi na potrzeby środowiska spółdzielczego, które…

plan

Zagospodarowanie przestrzenne pod okiem NIK

Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce jest zagadnieniem, które wymaga pilnej uwagi. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wykazała, że obowiązujące od 2003 roku przepisy nie gwarantują racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego w gminach i ich zrównoważonego rozwoju. W rezultacie dochodzi do rozproszenia zabudowy, uszczuplenia terenów zielonych, a nawet degradacji krajobrazu. Chaos przestrzenny generuje rocznie, według wyliczeń Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,…

ukraina

Ceny ziemi spadną?

Polacy kochają inwestowanie w nieruchomości. Ciągnie nas w tym kierunku nie tylko silne przywiązanie do własności, ale i słaba alternatywa pod postacią rodzimej giełdy papierów wartościowych. Wśród chętnie wybieranych “lokat” wysoko plasuje się ziemia rolna. To doskonały wybór dla osób, które chcą kupić i zapomnieć. Przynajmniej do niedawna tak było, bo wszystko wskazuje na to, że “skuteczna” polityka rządu będzie…

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami – czy wróci?

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, zauważa coraz więcej nieprawidłowości na rynku pośrednictwa nieruchomości i rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Waldemar Buda, zauważył, że na rynku pośrednictwa nieruchomości pojawia się coraz więcej nieprawidłowości, takich jak pobieranie opłat od obu stron transakcji, niewskazywanie adresów oferowanych nieruchomości czy zatajanie informacji. Warto od razu zaznaczyć, że praktyka…

Sprzedaż nieruchomości

Przyszłość rynku nieruchomości: Ożywienie i co dalej?

Ożywienie na rynku nieruchomości widać w rosnącej liczbie transakcji, a ma ono miejsce szczególnie dzięki większej dostępności kredytów. Wzrost sprzedaży wspierają rządowe programy, takie jak “Bezpieczny Kredyt”. Rynek nadal zmaga się z ograniczoną podażą, oczekując na wprowadzenie nowych inwestycji. Wyzwania obejmują zwiększenie podaży, wsparcie dla infrastruktury oraz edukację konsumentów. Polski rynek nieruchomości musi dążyć do zrównoważonego rozwoju, z odpowiedzialnością deweloperów,…

podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zakupu udziałów w spadku

Jaka jest sytuacja podatkowa osób, które nabyły udziały w spadku zawierającym nieruchomości i chcą je sprzedać? Czy mogą skorzystać z wyłączenia opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości? Nad tym problemem pochyla się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji o sygnaturze akt 0114-KDIP3-2.4011.88.2023.2.MN. Od 1 stycznia 2019 roku, sytuacja spadkobierców, którzy nabyli w spadku nieruchomość, znacznie się poprawiła. Dzięki zmianie przepisów, większość…

bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% już po sejmowym głosowaniu

Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. Bezpieczny kredyt na 2 proc. Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 lipca, a teraz będzie debatowane przez Senat. Projekt autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma na celu wprowadzenie dopłat do rat kredytowych przez 10 lat oraz konto mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach. Program “Pierwsze Mieszkanie” ma wspomóc osoby do 45. roku życia, które są…

powódź

NIK: samorządy nie radzą sobie z ograniczaniem inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

Pomimo wprowadzenia surowszych przepisów prawa wodnego i działań Wód Polskich, większość skontrolowanych samorządów nie uwzględniała we właściwym stopniu wytycznych dotyczących zabudowy terenów zagrożonych powodzią. W rezultacie, inwestorzy nie otrzymywali rzetelnych informacji o potencjalnym zagrożeniu, a samorządy nie analizowały koniecznych do poniesienia kosztów związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową. Analiza działań samorządów na terenach zagrożonych powodzią wykazała, że większość skontrolowanych jednostek nie uwzględniała…

łąka

Wyraźny spadek liczby gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

W ciągu ostatnich 15 lat liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej spadła o około 37%, co stanowi 5,3 miliona mniej niż w 2005 roku. Według danych Eurostatu, w 2020 roku liczba gospodarstw rolnych wyniosła 9,1 miliona. Zmiany te dotyczą różnych typów gospodarstw. W całej UE odnotowano spadek liczby gospodarstw mieszanych (połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej) o 2,6 mln, gospodarstw wyspecjalizowanych…

odpady

Kto odpowiada za odpady pozostawione na działce?

Właścicielka działki została zobowiązana przez burmistrza do usunięcia niebezpiecznych odpadów ze swojej nieruchomości. W przypadku braku reakcji z jej strony to urząd usunie odpady, ale na jej koszt. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) jako wydaną z naruszeniem przepisów. Na nieruchomości kobiety inspekcja ochrony środowiska ujawniła niebezpieczne odpady, które stanowiły zagrożenie dla ludzi i…