Anna Baur

Anna Baur

Koniec z użytkowaniem wieczystym: Nowa ustawa zmienia zasady

Użytkowanie wieczyste gruntów

Początek nowej ery w prawie własności ziemi jest już tuż za rogiem. Uchwalona przez Sejm ustawa stawia kres dotychczasowemu systemowi użytkowania wieczystego, otwierając nowe możliwości dla firm, osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Właśnie one otrzymują szansę pełnej własności gruntów, które…

Nowa era w branży windykacji – czyli sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w branży windykacyjnej

Sztuczna inteligencja, zwłaszcza modele konwersacyjne takie jak ChatGPT, zyskują na popularności w różnych sektorach gospodarki. Jednym z takich sektorów, który jest w szczególności gotowy na technologiczną przebudowę, jest branża windykacyjna. W odpowiedzi na te zmiany, startup Skit.ai opracował zaawansowane narzędzia…

Przyszłość rynku nieruchomości: Ożywienie i co dalej?

Sprzedaż nieruchomości

Ożywienie na rynku nieruchomości widać w rosnącej liczbie transakcji, a ma ono miejsce szczególnie dzięki większej dostępności kredytów. Wzrost sprzedaży wspierają rządowe programy, takie jak “Bezpieczny Kredyt”. Rynek nadal zmaga się z ograniczoną podażą, oczekując na wprowadzenie nowych inwestycji. Wyzwania…