Kategoria Prawo

Czym jest siedlisko?

siedlisko

Małżeństwo będące właścicielami działki rolnej uzyskało pozwolenie na budowę obejmujące realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy zagrodowej. Starosta nie miał wątpliwości co do udzielenia pozwolenia. Te pojawiły się, gdy kreatywni małżonkowie postanowili przenieść pozwolenie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.…

Akt notarialny – co wiedzieć przy zakupie nieruchomości?

Akt notarialny

Nabycie nieruchomości w Polsce to złożony proces, który wymaga przestrzegania pewnych określonych ram prawnych. Najczęstszym sposobem nabycia nieruchomości w Polsce jest akt notarialny, szczególnie w przypadku umowy sprzedaży. To dokument, który formalizuje przeniesienie prawa własności i stanowi podstawę prawną tego…

Warunki zabudowy, a sprzedaż działki

Warunki zabudowy, a sprzedaż działki

Warunki zabudowy to jedna z dokumentów, który może wpłynąć na powodzenie sprzedaży twojej nieruchomości. Jednak czym tak naprawdę są Warunki zabudowy? Jak wpływają na atrakcyjność nieruchomości na rynku? Uchylimy rąbka tajemnicy i odpowiemy wam na te pytania, zdradzając do czego mogą się przydać…

Ochrona środowiska, czy skuteczne inwestycje?

ochrona środowiska

Sejm przyjął 7 lipca nowelizację ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Sama ustawa nazywana jest w niektórych środowiskach ustawą ocenową,…