Kategoria Prawo

Największy wróg pośrednika? On sam.

Największy wróg pośrednika? On sam.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie cieszą się dobrą opinia wśród dużej części uczestników rynku nieruchomości. Są też tacy klienci, którzy bez pośrednika nie przeprowadzą transakcji. Różnica ta często wynika z indywidualnych doświadczeń klienta, ale też z dużej różnorodności modeli jakim…

Ogródki działkowe do likwidacji?

Ogródki działkowe do likwidacji?

Działkowcy twierdzą, że z końcem 2025 roku, czyli z terminem w którym gminy mają uchwalić plany ogólne, stanie się możliwe wywłaszczenia działkowców, na przykład po to, by na ich gruntach móc budować nowe bloki. W praktyce stwierdzenie to jest bardzo…

Rządowy fliper z kolejnymi uprawnieniami?

Rządowy fliper z kolejnymi uprawnieniami?

Ustawodawca chce umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa sprzedaż większej ilości gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chodzi tutaj o grunty, które w studium lub w planach ogólnych przeznaczone będą na cele inne niż rolnicze. Zmiana ta może…

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

“Na użytkach rolnych klas I–III poza granicami administracyjnymi miast rozszerzenie granic [obszarów uzupełnienia zabudowy] jest dopuszczalne wyłącznie na obszarach (…) położonych w odległości nie większej niż 50 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia…

Nielegalne warunki zabudowy?

Nielegalne warunki zabudowy?

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje pokontrolne, dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy, jak i pobierania przez samorządy opłat adiacenckich. To kolejna kontrola o zbliżonym zakresie prowadzona przez NIK w ostatnich latach. Podobnie, jak i w przeszłości wyniki są dalekie od…

Podatek katastralny tylko od przedsiębiorców?

Podatek katastralny tylko od przedsiębiorców?

Business Insider dotarł do informacji sugerujących, że w prowadzonym przez Andrzeja Domańskiego Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Ten miałby być płacony od wartości nieruchomości. W praktyce oznaczałoby to wprowadzenie w ograniczonym zakresie podatku katastralnego.…

Nielegalna eksmisja i problem z RODO

Nielegalna eksmisja i problem z RODO

W Twoim mieszkaniu urzęduje niepłacący lokator. Próby porozumienia spełzły na niczym. Pozostaje czekanie na eksmisję, ale to potrwa naprawdę długo. W tym czasie i tak musisz ponosić koszty utrzymania mieszkania, a jego stan może się pogarszać generując dodatkowe koszty. Alternatywą…