Działkę rolną po podziale można sprzedać!

17 października 2023 roku Sąd Najwyższy sprezentował nam rewolucyjne orzeczenie dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi. Stwierdza on w nim, że po zakupie działki rolnej, oraz dokonaniu podziału geodezyjnego w wyniku którego powstanie jej część o powierzchni mniejszej niż 3000 metrów kwadratowych można tą część zbyć bez konieczności posiadania przez okres 5 lat. Tym razem dobrymi wieściami o nowym orzeczeniu podzielił się z nami Piotr Dobrowolski.

Do tej pory Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stał na stanowisku, że po nabyciu działki rolnej nie wolno jej zbyć przed upływem 5 lat. Drobne wyjątki stanowiły zgody KOWR na zbycie przed tym okresem. Nowelizacja z 5 października pozwoliła dodatkowo na zbycie działek przed upływem 5 lat jeśli zostanie dla nich uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To pozytywne zmiany rozluźniające restrykcje w obrocie ziemią rolną, więc zostały one przyjęte z zadowoleniem. Orzeczenie SN powoduje, że dotychczasowe pozytywne zmiany nie są już tak atrakcyjne. Obrót działkami rolnymi na powrót stanie się możliwy bez skomplikowanych działań i udawania rolnika.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2023 r. (III CZP 113/22)

​Do będącej przedmiotem zbycia po podziale geodezyjnym części nieruchomości rolnej, podlegającej reglamentacji na podstawie art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, stanowiącej działkę o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha stosuje się wyłączenie przedmiotowe zawarte w art. 1a pkt 1b tej ustawy

Orzeczenie SN budzi radość, jednak przed zakupem działki rolnej nadal warto dobrze się zastanowić. O ile przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą już groźne dla inwestorów, tak nadal sporymi przeszkodami będą ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jak i znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczególnie ta druga spowoduje, że duża część gruntów straci potencjalną możliwość zabudowy.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz