Najważniejszy dokument przy inwestowaniu w działki?

Gdybym miał podejmować decyzję o zakupie działki na podstawie tylko jednego dokumentu to zdecydowanie byłby to wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków. Mając go przed oczami znam od razu te fakty o nieruchomości, które najczęściej przesądzają o tym, że jest to dobra inwestycja… lub też nie.

Wiele osób interesujących się po raz pierwszy zakupem działki powie, że najistotniejsze jest jej przeznaczenie. Przeznaczenie możemy poznać dzięki wypisowi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To prawda: przeznaczenie działki mówi o jej potencjale, ale tylko dla działek objętych planem. Dla działek dla których go nie uchwalono trzeba by posługiwać się warunkami zabudowy, o ile te są wydane. Ponadto nawet posiadanie wypisu z miejscowego planu lub warunków zabudowy nie przesądza o możliwości z nich skorzystania, a nie odpowie na pytanie z jakimi kosztami nasza inwestycja będzie się wiązać.

Więcej przydatnych na początkowym etapie analizy danych znajdziemy właśnie w wypisie z ewidencji gruntów. Co mi po wiedzy, że na działce mogę się budować skoro jest to grunt o wysokiej przydatności dla rolnictwa i będzie się to wiązać z wysokimi kosztami? Co mi po działce pod zabudowę wielorodzinną jeśli w praktyce pocięta jest rowami i będę miał poważny problem, aby ich się pozbyć, lub chociaż zmienić ich przebieg? Wreszcie, nawet z punktu widzenia rolnika: co mi po taniej ziemi rolnej, skoro ma ona wyjątkowo niską klasę bonitacyjną i nie urośnie tam nic poza chwastami?

Co więc mogę znaleźć w wypisie z ewidencji gruntów i dlaczego jest on taki ważny? Przede wszystkim jest to jeden z dokumentów, na którym wymieniony jest właściciel gruntu i zazwyczaj jest to informacja aktualna. Dlaczego dane w ewidencji gruntów są bardziej aktualne niż chociażby te w księdze wieczystej? To dlatego, że o stan księgi wieczystej musimy zadbać samodzielnie, gdyż nikt nie ma interesu w tym, aby nam w tym pomóc. Dane w ewidencji gruntów częściej będą aktualne, gdyż to od nich zależy wymiar podatku od nieruchomości. Skoro nie ma właściciela, to nie ma podatnika. W interesie urzędów jest skrupulatne dbanie o aktualność tego konkretnego rejestru.

Wypis z ewidencji gruntów powie Ci też z jakich użytków składa się dana działka, oraz jakie są ich klasy bonitacyjne. Największymi przeszkodami dla inwestora są najczęściej grunty oznaczone symbolem Ls, czyli lasy, oraz dowolne użytki rolne o dobrych klasach bonitacyjnych. Klasy I, II, III a i III b podlegają na mocy ustawy o ochronie gruntów i leśnych ograniczeniom w ich zabudowywaniu. W sporej ilości przypadków zakup ich w celach inwestycyjnych nie jest dobrym pomysłem.

W wypisie znajdziesz poza numerami działek również ich identyfikatory, co pozwoli je łatwiej odszukać na geoportalu, ale też numer księgi wieczystej, o ile taką dla interesujących Cię działek urządzono. Taki komplet danych to świetny start do dalszych rozważań o potencjalnym zakupie.

Skoro wypis z ewidencji gruntów i budynków jest tak ważnym dokumentem, to jak go zdobyć? Tutaj z pomocą może przyjść Ci nasz produkt zawierający wzór wniosku o wydanie dokumentu wraz z instrukcją jego uzupełnienia jak i dodatkowym, już uzupełnionym wnioskiem. Pamiętaj, że uzyskanie wszystkich danych z ewidencji gruntów możliwe jest tylko w przypadku gdy jesteś właścicielem gruntu lub jego pełnomocnikiem. Na szczęście dla osób bez pełnomocnictwa pozostaje uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów bez danych osobowych. Nie będzie on zawierał wszystkich informacji, ale to nadal świetna porcja danych o interesującej Cię działce.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz