Kiedy warunki zabudowy tracą ważność?

Na wstępie należy powiedzieć, że decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa. W związku z tym warunki zabudowy nie mogą się przeterminować, a w obiegu prawnym w dalszym ciągu mogą znajdować się decyzje np. z 2005 roku. Może również dojść do sytuacji w której kupimy działkę z taką ‘starą’ decyzją i nie powinniśmy się przesadnie obawiać o to czy będziemy mogli jej użyć i czy sprzedający nie chce nas oszukać. Dla bezpieczeństwa warto jednak sprawdzić, czy na decyzji o warunkach zabudowy nie znajduje się termin jej ważności, gdyż te były kiedyś wydawane tylko na określony czas (na przykład na 3 lata).

Są jednak sytuacje, w których warunki zabudowy tracą moc i należy je wygasić. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję stwierdza wygaśnięcie decyzji w dwóch przypadkach:
• jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, na terenie objętym decyzją,
• jeżeli dla terenu opracowano plan zagospodarowania przestrzennego, a jego ustalenia są inne niż w decyzji.

Może dojść również do sytuacji, w której na działce został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednak przed jego uchwaleniem inwestor otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji organ, który wydawał warunki zabudowy nie stwierdza wygaśnięcia decyzji. Mówiąc prościej: wydane prawomocne pozwolenie na budowę powoduje, że mimo wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego, który jest sprzeczny z naszym pomysłem na wykorzystanie działki my nadal możemy realizować naszą inwestycję.

Przy okazji warto wspomnieć też o tym, że zdecydowana większość urzędników twierdzi, że podział geodezyjny powoduje powstanie działek o nowych numerach, a to z kolej powoduje utratę ważności decyzji o warunkach zabudowy, która przecież pierwotnie wydana była dla działki o innym numerze. Rozwiązaniem tego problemu może być uzyskanie warunków zabudowy dla konkretnego terenu, a nie dla działki o określonym numerze. Tutaj przed podjęciem ważnych dla Ciebie decyzji koniecznie skonsultuj się z urzędnikiem, gdyż mimo przepisów obowiązujących nas wszystkich ich stosowanie bywa różne w zależności od urzędu.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

One comment

  1. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - najważniejsze informacje - Szkolenia Nieruchomości

    […] w nowej wersji ustawy o planowaniu przestrzennym znalazły się również zapisy dotyczące treści decyzji o warunkach zabudowy. Główna zmiana dotyczy wymogu dodawania do parametrów i warunków, jakie ma spełniać […]

Dodaj komentarz