Fliper i pośrednik nie będą mogli być rolnikami

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z projektem można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie to definiuje kim jest rolnik aktywny zawodowo. Tylko takie osoby będą mogły otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Wśród proponowanych regulacji jest kilka zapisów, które wykluczają z możliwości bycia rolnikiem niektóre grupy PKD. Są wśród nich:

  • 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 49.10.Z – transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
  • 49.20.Z – transport kolejowy towarów
  • 49.31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  • 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (z wyłączeniem usług niestanowiących obrotu nieruchomościami)
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspierająca transport lotniczy
  • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
  • 93.2.Z – działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Powyższe wykluczenia będą dotyczyły również rolników powiązanych z podmiotami które zajmują się wykluczająca działalnością, o ile działalność ta nie jest dla nich marginalna.

Żródło: wrp.pl

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz