Tag Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dobra ziemia tylko dla rolników?

Dobra ziemia tylko dla rolników?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa z propozycją zmian w przepisach dotyczących przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Mowa głównie o ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Izby chciałyby brać udział i mieć wiążące stanowisko w…

Fliper i pośrednik nie będą mogli być rolnikami

rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla…