Tag Rządowe Centrum Legislacji

Fliper i pośrednik nie będą mogli być rolnikami

rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla…