Akt notarialny – co wiedzieć przy zakupie nieruchomości?

Nabycie nieruchomości w Polsce to złożony proces, który wymaga przestrzegania pewnych określonych ram prawnych. Najczęstszym sposobem nabycia nieruchomości w Polsce jest akt notarialny, szczególnie w przypadku umowy sprzedaży. To dokument, który formalizuje przeniesienie prawa własności i stanowi podstawę prawną tego procesu. Jak jednak wygląda cała procedura?

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to dokument potwierdzający zakup nieruchomości. To formalne potwierdzenie czynności cywilnoprawnej między stronami – sprzedającym i nabywcą – przy współudziale notariusza, który posiada uprawnienia do sporządzenia tego dokumentu. Dzięki aktowi notarialnemu możemy mieć pewność prawidłowego przebiegu transakcji oraz zabezpieczenie prawne w zakupie nieruchomości.

Akt notarialny – jak wygląda jego podpisanie?

Proces nabycia nieruchomości za pomocą aktu notarialnego rozpoczyna się od podpisania umowy u notariusza. W tym procesie konieczna jest obecność obu stron umowy, czyli zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Istnieje możliwość, reprezentacji stron przez osoby upoważnione.

Na początku notariusz dokładnie sprawdza tożsamość stron umowy na podstawie przedstawionych dokumentów, takich jak dowód osobisty lub paszport. Po pozytywnej weryfikacji, notariusz przystępuje do odczytywania przygotowanego aktu notarialnego. 

Podczas czytania aktu notarialnego warto zachować czujność i dokładnie sprawdzać podawane przez notariusza dane, aby wyłapać ewentualne pomyłki związane z danymi nieruchomości i stron umowy. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, ważne jest, aby je niezwłocznie zgłosić, aby notariusz mógł je poprawić przed podpisaniem dokumentu. W trakcie odczytywania aktu można również zadawać pytania i prosić o wyjaśnienia wątpliwości.

Po odczytaniu aktu notarialnego, strony umowy składają podpisy w obecności notariusza, a notariusz również podpisuje dokument. Po jego podpisaniu przez obie strony, notariusz przeprowadza czynności związane z wpisem do księgi wieczystej, co potwierdza zmianę właściciela nieruchomości.

Wizyta u notariusza zazwyczaj trwa około godziny, ale czas ten może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania umowy i liczby osób zaangażowanych w akt. Przy skomplikowanych umowach, takich jak nieruchomości pochodzące ze spadku, czas ten może być nieco dłuższy ze względu na dodatkowe weryfikacje tożsamości osób biorących udział w transakcji.

Dlaczego akt notarialny?

Wybór aktu notarialnego jako formy nabycia nieruchomości niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim gwarantuje on bezpieczeństwo prawne, ponieważ jest dokumentem o wysokiej ważności prawnej. Dzięki temu nabywca może mieć pewność co do swoich praw i obowiązków. Ponadto, akt notarialny stanowi pełny dowód na nabycie nieruchomości, co ułatwia rozwiązywanie ewentualnych sporów i problemów związanych z transakcją.

Akt notarialny jest najpopularniejszą i rekomendowaną formą nabycia nieruchomości w Polsce. Dzięki swojej ważności prawnej, pełnej dowodowości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa prawnych, jest on preferowanym wyborem wielu osób decydujących się na zakup nieruchomości. Procedura jednoetapowa i profesjonalne doradztwo notariusza są dodatkowymi atutami, które przekładają się na większe zaufanie i komfort dla stron umowy. Nabycie nieruchomości za pośrednictwem aktu notarialnego to pewny krok w drodze do posiadania wymarzonego mieszkania czy domu.

Warto zaznaczyć, że akt notarialny jest najczęściej stosowanym dokumentów w procesie nabycia nieruchomości, jednak nie jest to jedyna opcja. Nabycie nieruchomości może opierać się na różnorodnych podstawach prawnych. Orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, a nawet niektóre umowy pisemne mogą również stanowić podstawę prawną nabycia nieruchomości. Dlatego przed przystąpieniem do tego procesu zawsze warto skonsultować się z odpowiednim prawnikiem, aby dokładnie zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz