Tag spółdzielnia mieszkaniowa

Nieuregulowane grunty: kolejna szansa na rozwiązanie problemu

nieuregulowane grunty

Spółdzielnie mieszkaniowe, które dotychczas nie uzyskały trwałego tytułu prawnego do zabudowanych gruntów, będą mogły skorzystać z roszczenia o ustanowienie wieczystego użytkowania i uregulować stan prawny znajdujących się na nich budynków. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i…