Tag pustostan

Pustostany w Warszawie

Pustostany w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się problemowi pustostanów w stolicy. Z przeprowadzonego przez nich audytu wynika, że w mieście nie jest źle, a lokale są cały czas remontowane i modernizowane, tak aby sprostać wymaganiom mieszkaniowym. Co prawda, NIK zauważył niedociągnięcia w…

Masz tylko 100 dni na wynajęcie pustostanu

pustostan portugalia

Zanim ktoś z czytelników dostanie zawału śpieszę donieść, że chodzi o Portugalię. Tamtejszy rząd zmusza właścicieli niezamieszkanych nieruchomości do znalezienia lokatora. Co w przeciwnym razie? Sam się tym zajmie! Zgodnie z projektowaną ustawą właściciel nieruchomości będącej pustostanem otrzymywałby z gminy…