Tag plany ogólne

Ogródki działkowe do likwidacji?

Ogródki działkowe do likwidacji?

Działkowcy twierdzą, że z końcem 2025 roku, czyli z terminem w którym gminy mają uchwalić plany ogólne, stanie się możliwe wywłaszczenia działkowców, na przykład po to, by na ich gruntach móc budować nowe bloki. W praktyce stwierdzenie to jest bardzo…

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

“Na użytkach rolnych klas I–III poza granicami administracyjnymi miast rozszerzenie granic [obszarów uzupełnienia zabudowy] jest dopuszczalne wyłącznie na obszarach (…) położonych w odległości nie większej niż 50 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia…