Tag NIK

Będą gruntowne zmiany w klasyfikacji gruntów?

klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to kluczowy proces, który ma bezpośredni wpływ na wiele aspektów gospodarki i planowania przestrzennego. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), istnieją poważne problemy z obecnym systemem klasyfikacji gruntów w Polsce. Nieprawidłowości dotyczą 73% badanych postępowań,…

Zagospodarowanie przestrzenne pod okiem NIK

plan

Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce jest zagadnieniem, które wymaga pilnej uwagi. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wykazała, że obowiązujące od 2003 roku przepisy nie gwarantują racjonalnego kształtowania ładu przestrzennego w gminach i ich zrównoważonego rozwoju. W rezultacie dochodzi do…

NIK: samorządy nie radzą sobie z ograniczaniem inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

powódź

Pomimo wprowadzenia surowszych przepisów prawa wodnego i działań Wód Polskich, większość skontrolowanych samorządów nie uwzględniała we właściwym stopniu wytycznych dotyczących zabudowy terenów zagrożonych powodzią. W rezultacie, inwestorzy nie otrzymywali rzetelnych informacji o potencjalnym zagrożeniu, a samorządy nie analizowały koniecznych do…