Tag lokator

Komunalna patologia mieszkaniowa

mysz

Rząd zwiększa dopłaty do budowy mieszkań komunalnych. Część polityków chce przeznaczać na ten cel kwoty idące w miliardy złotych. Dyskusja nad tym pomysłem miałaby sens, gdyby nie to, że ponad połowa lokatorów takich mieszkań nie płaci czynszów, a ich zadłużenie…

Zero tolerancji dla dłużników czynszowych

mieszkania

Wiele osób stoi na stanowisku, że długi czynszowe należy ściągać bez wyjątku. 95% właścicieli mieszkań uważa, że wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy mieszkań gminnych powinni odzyskiwać należności od niepłacących lokatorów. 59% badanych zgadza się jednak, że w niektórych przypadkach powinno…