Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zakupu udziałów w spadku

Jaka jest sytuacja podatkowa osób, które nabyły udziały w spadku zawierającym nieruchomości i chcą je sprzedać? Czy mogą skorzystać z wyłączenia opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości? Nad tym problemem pochyla się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji o sygnaturze akt 0114-KDIP3-2.4011.88.2023.2.MN.

Od 1 stycznia 2019 roku, sytuacja spadkobierców, którzy nabyli w spadku nieruchomość, znacznie się poprawiła. Dzięki zmianie przepisów, większość spadkobierców może korzystać z wyłączenia opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, jeśli sprzedadzą ją po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawcę.

Jednak czy to prawo rozciąga się również na osoby, które udział w spadku nabyły w wyniku zakupu? Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem jednej z podatniczek, która nabyła udziały w spadku drogą kupna. Według niego, generalna zasada opodatkowania sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest taka, że sprzedaż przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy.

Warto zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia “nabycie” i nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne czy nieodpłatne. Dlatego pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego.

Wnioskując, osoby, które nabyły udziały w spadku zawierającym nieruchomości, nie mogą skorzystać z wyłączenia opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, jeśli sprzedadzą ją przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie przez spadkodawcę.

Odnosząc to do przypadku podatniczki, która nabyła udziały w spadku w 2022 roku, sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez spadkodawcę w 2008 roku nie byłaby źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dyrektor KIS argumentował jednak, że podatniczka nie może korzystać z wyłączenia, ponieważ nabyła udziały w spadku w drodze zakupu, a nie w drodze dziedziczenia. Zgodnie z polskim prawem cywilnym, nabycie w spadku oznacza uzyskanie prawa własności rzeczy na mocy przepisów prawa spadkowego.

W przypadku podatniczki, która nabyła udziały w spadku w drodze zakupu, istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości przez nią, a nie przez spadkodawcę. Ponieważ od daty nabycia nieruchomości przez podatniczkę minęło mniej niż pięć lat, sprzedaż nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Podsumowując, sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zakupu udziałów w spadku może podlegać opodatkowaniu, jeśli od daty nabycia przez nabywcę minęło mniej niż pięć lat. W takim przypadku, korzystanie z wyłączenia podatkowego dostępnego dla spadkobierców nie jest możliwe.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz