Prawo budowlane 2023: Kluczowe zmiany dla inwestorów

Zmiany wprowadzane w prawie budowlanym na rok 2023 zapowiadają przełom w obszarze realizacji inwestycji budowlanych na terenie Polski. Celem głównym jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, co ma się przekładać na korzyści zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Co się zmieni w prawie budowlanym?

Procedury Budowlane

Przede wszystkim znacznie uproszczono proces budowy. Umożliwiono min. budowę domów jednorodzinnych o dowolnej powierzchni zabudowy bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki temu zdecydowanie odciążono inwestorów, organy administracji budowlanej i nadzoru budowlanego. W praktyce oznacza to, że budowa domu jednorodzinnego o powierzchni powyżej 70 m² będzie wymagała jedynie zgłoszenia z projektem i obowiązkowym kierownikiem budowy, podczas gdy budowa domu o powierzchni poniżej 70 m² nie będzie wymagała nawet kierownika budowy.

Katalog inwestycji zwolnionych z pozwolenia

Nowelizacja Prawa budowlanego 2023 przewiduje również rozszerzenie katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia. Przykładem mogą być tutaj wolno stojące elektrownie wiatrowe, których wysokość jest od 3 do 12m, o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji. W przypadku takich inwestycji będzie wymagane sporządzenie planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego. A na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy.

Baza Projektów Budowlanych

Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych ma na celu ułatwienie dostępu do projektów budowlanych dla organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego. Dzięki temu, inwestorzy nie muszą już załączać projektu budowlanego do wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszeń. O teraz wystarczyć wskazać numer projektu umieszczonego w Bazie Projektów Budowlanych.

Kary za nieterminowe wydawanie decyzji

Nowa ustawa wprowadza także możliwość nakładania kar za opóźnienia w wydawaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Ma to zabezpieczyć interesy inwestorów i zapewnić terminowość postępowań administracyjnych.

Likwidacja pozwolenia na użytkowanie

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostanie zlikwidowany. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków obiekt budowlany będzie mógł być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, lub kiedy inwestor sam o tym zdecyduje.

Cyfryzacja w budownictwie

Rok 2023 przynosi również szereg innowacji cyfrowych w budownictwie, takich jak rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy, wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB). Te zmiany mają na celu usprawnić przepływ informacji i zwiększyć przejrzystość procesów administracyjnych.

Zmiany w prawie budowlanym przynoszą wiele korzyści dla inwestorów i organów administracji. Uproszczone procesy budowy, większa cyfryzacja i zwiększona przejrzystość niosą ze sobą korzyści dla wszystkich stron. Wprowadzenie tych zmian powinno znacznie przyspieszyć i ułatwić proces inwestycyjny, co ma zdecydowanie pozytywny wpływ na sektor budownictwa w Polsce.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz