Prawdziwy koniec użytkowania wieczystego?

Od wielu lat w Polsce funkcjonuje system użytkowania wieczystego, który pozwala firmom, osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym korzystać z gruntów, jednakże nie daje im pełni własności. Taki stan rzeczy skłonił rząd do wprowadzenia nowych przepisów, które mają na celu umożliwienie nabycia gruntów w użytkowaniu wieczystym na własność. Pierwszym krokiem było umożliwienie wykupu gruntów pod budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. W środę Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To drugi krok w likwidacji użytkowania i on ma pozwolić na wykup gruntów przez przedsiębiorców.

Nowa ustawa wprowadza rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu. Umożliwi to przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które posiadają w użytkowaniu wieczystym. Według ministra rozwoju Waldemara Budy, nowe przepisy wyeliminują opłaty roczne za użytkowanie wieczyste oraz niepewność wynikającą z terminowego charakteru tego prawa.

Projekt ustawy jest kolejnym etapem eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa. W Polsce istnieje ponad 400 tysięcy nieruchomości, które znajdują się w użytkowaniu wieczystym. Nowe przepisy mają umożliwić nabycie własności tych gruntów przez przedsiębiorców, a także inne osoby i spółdzielnie mieszkaniowe. To ważne posunięcie dla gospodarki kraju, które pozwoli zwiększyć inwestycje, rozwój firm oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

Wprowadzenie nowych przepisów to kolejny etap reformy użytkowania wieczystego, która rozpoczęła się w Polsce już w okresie PRL. Po uwłaszczeniu mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi w 2019 roku, teraz przyszedł czas na biznes oraz na inne grunty. Działania rządu mają na celu stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego kraju oraz poprawę sytuacji mieszkaniowej Polaków.

Źródło: forsal.pl

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz