KOWR zaczyna kwestionować ceny

Mająca miejsce w październiku zeszłego roku nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zwolniła Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od opłat sądowych w sprawach cywilnych, dotyczących przestrzegania ustawy. Komentujący zgodnie zauważyli, że należy spodziewać się dużej fali wniosków kierowanych przez KOWR do sądu. Ta już ma miejsce, ale poza pozwami interesującym jest również fakt, że KOWR zdecydowanie chętniej korzysta z przysługującego mu prawa do pierwokupu oraz do kwestionowania ceny. Tylko w pierwszych trzech tygodniach stycznia miały miejsce cztery takie przypadki. O sprawie informuje na platformie LinkedIn radca prawny, dr Martyna Komarowska-Horosz.

Jednym z uczestników dyskusji jest doświadczony w sporach z Lasami Państwowymi oraz walczący z ich praktyką kwestionowania cen, Piotr Dobrowolski. Zauważył on, że nowelizacja zwalniająca KOWR z opłat sądowych, może skutkować naśladowaniem przez KOWR zachowań Lasów Państwowych. Tezę tę potwierdziła dr Komarowska-Horosz. W sprawdzonych przez nią oświadczeniach o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, w czterech przypadkach ośrodek kwestionował cenę. Do tej pory działania takie należały do ekstremalnej rzadkości.

Dla jasności warto dodać, że KOWR nie był zainteresowany urealnieniem ceny, czyli jej podniesieniem w przypadkach, gdy była ona jego zdaniem zbyt niska. Każdy z wniosków KOWRu dotyczy obniżenia ceny nieruchomości, którą KOWR zdecydował się nabyć. Transakcja sprzedaży ziemi rolnej robi się coraz bardziej niebezpieczna, a przysługujące KOWRowi uprawnienia powodują spore ryzyko po stronie inwestora. Kierunek działań KOWR wyraźnie ma zniechęcić nas do obrotu ziemią rolną. Szkoda, że jako metodę na ograniczenie spekulacji wybrano pozywanie wszystkich i o wszystko, a nie napisanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego od nowa. Tym razem bez dziur, wyjątków i niedomówień.

O ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, będziemy mówić na organizowanym przez nas szkoleniu 9 lutego, na które serdecznie zapraszamy! Na spotkaniu prowadzonym przez Mateusza Kaczmarka, dowiesz się, jakie zaszły zmiany w ustawie, a także jakie niesie to za sobą konsekwencję.

Jeśli chcesz zdobyć kompleksową wiedzę o tym, jak wygląda obrót nieruchomościami gruntowymi po nowelizacji ustawy, dołącz do nas!

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz