Dlaczego warto znać się na mapach?

Jezioro Peigneur to małe jeziorko na południu Luizjany w USA, którego historia jest dość nietypowa. W 1980 roku, podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez firmę Diamond Crystal Salt, związanych z wydobyciem soli doszło do katastrofy ekologicznej. W wyniku awarii woda z jeziora Peigneur wdarła się do pobliskiej kopalni soli powodując erozję dna jeziora i zmianę jego charakteru. Woda zaczęła wpadać do kopalni soli tworząc wodospad o wysokości 30 metrów, który przekształcił jeziorko w dół solny.

Woda z jeziorka Peigneur zaczęła rozpuszczać warstwę soli na dnie kopalni tworząc ogromne komory pełne rozpuszczonej soli. Woda przepłynęła przez komory solne i dalej, przez system rurociągów, do rzeki Delcambre, która jest głównym źródłem wody pitnej dla okolicznych mieszkańców.

Katastrofa ta miała również wpływ na środowisko, zabijając miliony ryb i innych organizmów wodnych oraz powodując trwałe zmiany w ekosystemie. Firma Diamond Crystal Salt odpowiedzialna za katastrofę poniosła koszty naprawy i koszty odszkodowania dla poszkodowanych. Obecnie jeziorko jest jeziorkiem solnym, a jego dno jest pokryte warstwą soli.

Jedną z przyczyn tej katastrofy był błąd odczytu mapy. Inżynier projektu uważał że mapa której używał wykorzystywała układ współrzędnych odwzorowania Mercatora, podczas gdy mapa faktycznie wykorzystywała uniwersalny układ współrzędnych poprzecznych. Projekcja Mercatora i projekcja UTM to dwa różne rodzaje odwzorowania kartograficznego, które różnią się sposobem rzutowania trójwymiarowego globu ziemskiego na płaską powierzchnię mapy.

Projekcja Mercatora to rodzaj odwzorowania kartograficznego, który polega na rzutowaniu trójwymiarowego globu ziemskiego na płaską powierzchnię mapy. Projekcja Mercatora została opracowana przez Gerarda Mercatora w 1569 roku i była przeznaczona głównie do nawigacji morskiej.

Projekcja Mercatora pozwala na prezentowanie równoleżników i południków jako proste linie, co ułatwia nawigację i pozwala na prostą interpretację kursów i odległości. Jednocześnie jednak, projekcja Mercatora zniekształca proporcje powierzchni i skalę, powodując, że obszary położone bliżej biegunów są wyolbrzymione w stosunku do obszarów położonych bliżej równika.

Uniwersalny Układ Współrzędnych Poprzecznych (UTM) jest to jeden z systemów odwzorowania kartograficznego, który dzieli Ziemię na 60 stref, każda o szerokości 6 stopni. Każda strefa UTM jest odwzorowaniem ziemi na płaskiej powierzchni, przy użyciu przecięcia elipsoidy ziemi z płaszczyzną, która jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. Każda strefa UTM ma własny układ współrzędnych, który jest odpowiednio przesunięty względem strefy sąsiedniej.

System UTM jest szczególnie przydatny do nawigacji i planowania, ponieważ pozwala na prezentowanie równoleżników i południków jako proste linie i umożliwia łatwą interpretację kursów i odległości. Jest on również przydatny do określania pozycji na dużych obszarach i do celów militarnych, geodezyjnych i kartograficznych.

Jak widać na bazie powyższej historii warto znać mapy, a także umieć się nimi posługiwać. Jakakolwiek inwestycja w nieruchomości bez dokładnego zbadania map może się skończyć podobnie jak opisywana kopalnia – pod wodą.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz