Tag udział w nieruchomości

Inwestowanie w udziały w nieruchomościach

inwestowanie w udziały

Sąd Najwyższy uchwałą  z 14 czerwca  2023 w składzie siedmiu sędziów orzekł, że ogłoszenie upadłości przez dłużnika nie zamyka wierzycielom drogi do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo do zastosowania skargi…