Tag obszar uzupełnienia zabudowy

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

Zabudowa gruntów klas I-III jeszcze trudniejsza

“Na użytkach rolnych klas I–III poza granicami administracyjnymi miast rozszerzenie granic [obszarów uzupełnienia zabudowy] jest dopuszczalne wyłącznie na obszarach (…) położonych w odległości nie większej niż 50 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia…