Tag lex knebel

Ochrona środowiska, czy skuteczne inwestycje?

ochrona środowiska

Sejm przyjął 7 lipca nowelizację ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Sama ustawa nazywana jest w niektórych środowiskach ustawą ocenową,…