Tag komornik

Inwestowanie w udziały w nieruchomościach

inwestowanie w udziały

Sąd Najwyższy uchwałą  z 14 czerwca  2023 w składzie siedmiu sędziów orzekł, że ogłoszenie upadłości przez dłużnika nie zamyka wierzycielom drogi do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo do zastosowania skargi…

Licytacje komornicze do nowelizacji?

licytacja komornicze

Senat przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który ma na celu zabezpieczenie interesów współwłaścicieli nieruchomości podlegających egzekucji, którzy nie są dłużnikami, ale korzystają z nieruchomości w celach mieszkaniowych. Projekt przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą zyskał poparcie 91 senatorów. Obecne przepisy…