Tag izby rolnicze

Dobra ziemia tylko dla rolników?

Dobra ziemia tylko dla rolników?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa z propozycją zmian w przepisach dotyczących przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Mowa głównie o ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Izby chciałyby brać udział i mieć wiążące stanowisko w…