Tag flip na gruncie

Rządowy fliper z kolejnymi uprawnieniami?

Rządowy fliper z kolejnymi uprawnieniami?

Ustawodawca chce umożliwić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa sprzedaż większej ilości gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chodzi tutaj o grunty, które w studium lub w planach ogólnych przeznaczone będą na cele inne niż rolnicze. Zmiana ta może…