Tag dłużnik czynszowy

Zero tolerancji dla dłużników czynszowych

mieszkania

Wiele osób stoi na stanowisku, że długi czynszowe należy ściągać bez wyjątku. 95% właścicieli mieszkań uważa, że wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy mieszkań gminnych powinni odzyskiwać należności od niepłacących lokatorów. 59% badanych zgadza się jednak, że w niektórych przypadkach powinno…