Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Procedura uchwalania, zmiany, odwoływania MPZP. MPZP dla części działki. Różnica pomiędzy symbolem w planie a opisem w treści uchwały. Działka zbyt wąska pod zabudowę i inne błędy w planach. Zabudowa pod warunkiem uzyskania innych decyzji i zgód (np zabudowa działek leśnych). Niezgodność podziału z MPZP.

Tagi lekcji: MPZP, uchwalanie planu miejscowego
Powrót do:POTENCJAŁ INWESTYCYJNY GRUNTÓW ROLNYCH
Default image
Krzysztof Derdzikowski
Articles: 1