Koniec z użytkowaniem wieczystym: Nowa ustawa zmienia zasady

Początek nowej ery w prawie własności ziemi jest już tuż za rogiem. Uchwalona przez Sejm ustawa stawia kres dotychczasowemu systemowi użytkowania wieczystego, otwierając nowe możliwości dla firm, osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Właśnie one otrzymują szansę pełnej własności gruntów, które dotąd użytkowały jedynie wiecznie. O czym jeszcze mówi ustawa?

Przyjęcie ustawy przez Sejm oznacza, że użytkowanie wieczyste staje się częścią przeszłości. Firmy, osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe mają teraz możliwość stać się pełnoprawnymi właścicielami gruntów, które dotychczas użytkowali.

Uchwalona ustawa przewiduje także zmiany w podatku od czynności cywilno-prawnych. Jeżeli ktoś nabywa co najmniej sześć mieszkań w jednej inwestycji, PCC wynosić ma 6%. Dodatkowo, zakup pierwszego mieszkania na rynku wtórnym jest zwolniony z podatku, co oznacza likwidację obecnej dwuprocentowej stawki.

Szczegóły i wyjątki

Jednakże, nie wszystkie grunty są objęte nową regulacją. Ustawa wyłącza z możliwości wykupu grunty, na których użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 31 grudnia 1997 roku. Podobnie grunty Skarbu Państwa powierzone różnym instytucjom, takim jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Lasy Państwowe czy parki narodowe, są również wyłączone z możliwości wykupu.

Co więcej, ustawa zawiera zapisy związane ze społecznymi agencjami najmu (SAN). To podmioty, które działają jako pośrednicy między właścicielami mieszkań do wynajęcia i osobami, które nie są w stanie wynająć mieszkania na warunkach rynkowych. Ustawa poszerza zakres podmiotów, które mogą prowadzić SAN, oraz umożliwia im korzystanie z własnych budynków i lokali, a także ubieganie się o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w BGK.

Pozostałości z PRL-u

Koniec użytkowania wieczystego, który ma swoje korzenie w czasach PRL, jest kluczowym krokiem w modernizacji polskiego systemu prawnego. Jest to moment, który ma fundamentalne znaczenie dla właścicieli gruntów, przyczyniając się do zwiększenia pewności prawa własności.

Większość zapisów nowej ustawy ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Teraz ustawa trafia do Senatu na dalsze obrady.

Zapisz się na newsletter!

To najlepsze źródło informacji o promocjach, organizowanych przez nas webinarach, a także cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wiadomości z rynku nieruchomości, które trafi wprost na Twoją skrzynkę mailową.

Dodaj komentarz