Tag demografia

Program mieszkaniowy dla 49 rodzin

Program mieszkaniowy dla 49 rodzin

Program “Mieszkanie bez wkładu własnego” był jednym ze sztandarowych pomysłów nieustępującej opozycji spośród forsowanych przez nią rozwiązań dla rynku nieruchomości. Z czasem program ten ewoluował w “Rodzinny kredyt mieszkaniowy”. Jego założeniem była pomoc w spłacie kredytu powiększającym się rodzinom. Ile…

Od miast do aglomeracji

przedmieścia

Jednym z większych problemów z jakimi borykają się dziś urbaniści jest nie tylko brak uporządkowanej polityki przestrzennej, ale i rozlewanie się miast. Przedmieścia sięgają coraz dalej co wpływa na warunki życia ich mieszkańców. Jednym z problemów mieszkańców przedmieść jest komunikacja.…