POTENCJAŁ INWESTYCYJNY GRUNTÓW ROLNYCH

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Jaką wiedzę zyskasz?

  • ile trwa inwestycja w grunty i z jakich może składać się etapów?
  • czym różnią się grunty z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego od gruntów bez planu?
  • jak optymalnie zaplanować podział oraz jak wdrożyć go w praktyce?
  • jakich zysków oczekiwać i jak je sobie zagwarantować?
  • jak nie pozwolić aby wszystkie Twoje zyski zostały skonsumowane przez podatki?
  • jak kupować grunty rolne od właścicieli, od komorników, syndyków, na przetargach KOWR i jednostek samorządu terytorialnego?
  • z jakich narzędzi możesz skorzystać aby zweryfikować stan prawny i faktyczny gruntu przed jego zakupem?
  • co zrobić aby po zakupie gruntu zwiększyć jego wartość i wykluczyć możliwość jej utraty?
  • jak rozmawiać z urzędnikami, aby osiągnąć zamierzony cel i nie narobić sobie wśród nich wrogów?
  • jak powierzchnia działki wpływa na jej wartość i czy można uzyskać dogodny kredyt na inwestycję w grunty?

Jakie są dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia online?

Stały, nielimitowany dostęp do wszystkich elementów szkolenia, czyli do nagrań jak i dodatkowych tekstów poszerzających wiedzę. W razie pytań masz również prawo do dołączenia do naszej poszkoleniowej grupy na facebooku.

Zapraszamy do lekcji.

Lekcje

Zakup za i bez zgody KOWR

Length: 38 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Jak zostać rolnikiem? Definicje „rolnika” według różnych ustaw. Zgoda KOWR na zakup ziemi rolnej. Kontrola z KOWR. Zakup gruntu od komornika lub syndyka. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Sprzedaż przed…

Zysk bez inwestycji

Length: 38 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Sposoby na sprzedaż działki, której nie jest się właścicielem. Pełnomocnictwa i ich rodzaje. Umowa pośrednictwa i gwarancja wynagrodzenia. Umowa przedwstępna i cesja praw niej wynikających.

Błąd za milion

Length: 19 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Weryfikacja gruntu. Optymalne wymiary działki po podziale. Wzrost wartości działek i budynków w wyniku podziału. Relatywna wartość nieruchomości. Współpraca z lokalnymi fachowcami.

Media

Length: 12 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Uzyskanie warunków przyłączeniowych. Odległości od mediów. Linie do których nie można się podłączyć. Media niezbędne do uzyskania Warunków Zabudowy. Zadania własne gminy, czyli „prosimy” o media. Służebność przesyłu mediów. Sąsiad…

Las

Length: 8 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Lasy państwowe. Lasy prywatne. Zakup działki leśnej. Sprzedaż gruntu z lasem. Obszary chronione.

Klasa bonitacyjna

Length: 19 minutesAuthor: Krzysztof Derdzikowski

Zabudowa na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej. Rodzaje klas bonitacyjnych. Zmiana klasyfikacji gleby. Wyłączenie z produkcji rolnej. Błędne decyzje administracyjne.