Dzień 5 – Zakup działki rolnej

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Warunki nabycia działki rolnej do 0,3 ha. Nabycie działek do 1 ha. Nabycie działek powyżej 1 ha posiadanych gruntów. Nabywanie gruntów w granicach administracyjnych miast. Zakup gruntów za zgodą KOWR. Zgoda KOWR na zbycie gruntu przed upływem 5 lat. Zakup od KOWR. Przypadki, w których zgoda KOWR na zakup nie była potrzeba.

Tagi lekcji: Derdzikowski, KOWR, ziemia rolna
Powrót do:Inwestowanie w grunty