Dzień 3 – Procedura uchwalenia i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Studium, czyli plan na plan. Konsultacje społeczne zapisów studium oraz MPZP. Przygotowanie uchwały do głosowania, czyli zmiany nanoszone przez urząd po opracowaniach urbanistów. Informowanie mieszkańców o opracowywaniu i zmianie studium oraz MPZP. Uchwalenie MPZP “pod inwestora” oraz zmiana istniejącego MPZP. Zmiana obowiązującego MPZP i jej konsekwencje dla prowadzonych już działań, które wykraczają poza jego nowe brzmienie.

Tagi lekcji: Derdzikowski, Jarzyński, MPZP
Powrót do:Inwestowanie w grunty
Default image
Krzysztof Derdzikowski
Articles: 1