Dzień 2 – Jak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

Korzystanie z portali mapowych ogólnopolskich oraz regionalnych. Wyszukiwanie działki po identyfikatorze, numerze/adresie, po mapie. Czytanie części graficznej i tekstowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenie numeru uchwały MPZP. Wypis/wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów MPZP.

Tagi lekcji: Derdzikowski, Jarzyński, MPZP
Powrót do:Inwestowanie w grunty
Default image
Krzysztof Derdzikowski
Articles: 1