Dzień 1 – Twój plan

Zarejestruj się w kurs zanim rozpoczniesz tę lekcję.

  Wyłonienie najistotniejszych kryteriów wyboru działki pod założony cel. Omówienie dopasowania inwestycji do zastanych warunków, lub poszukiwania odpowiednich warunków do realizacji zaplanowanej inwestycji. Omówienie różnic w sposobach wyboru działki dla siebie, jak i pod projekt deweloperski/na sprzedaż. Omówienie najpopularniejszych kryteriów, czyli przewidywany czas budowy, sposób finansowania inwestycji, odległość/czas dojazdu, media (sposób ogrzewania i konieczne zmiany w projekcie gotowym).

Tagi lekcji: Derdzikowski, Zając
Powrót do:Inwestowanie w grunty