Jak się pobudować na glebie III klasy bonitacyjnej?

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Jaką wiedzę zyskasz?

  • Zabudowa na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej.
  • Rodzaje klas bonitacyjnych.
  • Zmiana klasyfikacji gleby.
  • Wyłączenie z produkcji rolnej.
  • Błędne decyzje administracyjne.

Jakie są dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia online?

Stały, nielimitowany dostęp do wszystkich elementów szkolenia, czyli do nagrań jak i dodatkowych tekstów poszerzających wiedzę. Niestety dostęp do zamkniętej grupy poszkoleniowej zyskują tylko osoby, które nabędą pełny kurs w wersji online, lub są jego absolwentami w wersji stacjonarnej.

Zapraszamy do lekcji.

Lekcja