Co czyha pod ziemią?

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Jaką wiedzę zyskasz?

  • Melioracja.
  • Ryzyko powodzi i podtopień.
  • Stanowiska archeologiczne.
  • Osuwiska.
  • Szkody górnicze.

Jakie są dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia online?

Stały, nielimitowany dostęp do wszystkich elementów szkolenia, czyli do nagrań jak i dodatkowych tekstów poszerzających wiedzę. Niestety dostęp do zamkniętej grupy poszkoleniowej zyskują tylko osoby, które nabędą pełny kurs w wersji online, lub są jego absolwentami w wersji stacjonarnej.

Zapraszamy do lekcji.

Lekcja