Ceny ziemi rolnej

Aktualna średnia cena ziemi rolnej w Polsce: 59387 PLN za 1 ha.

Średnia cena ziemi rolnej w Polsce w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej: 6634 PLN za 1 ha.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej średnia cena 1 ha ziemi rolnej wzrosła o 795.19%.

Źródło danych: GUS